תרגום / מספרים


למד צכית - מספרים
למד צכית - מספרים
www.loecsen.com

עברית צכית
אפס Nula
אחת Jedna
שתים Dva
שלוש Tři
ארבע Čtyři
חמש Pět
שש Šest
שבע Sedm
שמונה Osm
תשע Devět
עשר Deset
אחת-עשרה Jedenáct
שתים-עשרה Dvanáct
שלוש-עשרה Třináct
ארבע-עשרה Čtrnáct
חמש-עשרה Patnáct
שש-עשרה Šestnáct
שבע-עשרה Sedmnáct
שמונה-עשרה Osmnáct
תשע-עשרה Devatenáct
עשרים Dvacet
עשרים ואחת Dvacet jedna
עשרים ושתים Dvacet dva
עשרים ושלוש Dvacet tři
עשרים וארבע Dvacet čtyři
עשרים וחמש Dvacet pět
עשרים ושש Dvacet šest
עשרים ושבע Dvacet sedm
עשרים ושמונה Dvacet osm
עשרים ותשע Dvacet devět
שלושים Třicet
שלושים ואחת Třicet jedna
שלושים ושתים Třicet dva
שלושים ושלוש Třicet tři
שלושים וארבע Třicet čtyři
שלושים חמש Třicet pět
שלושים ושש Třicet šest
ארבעים Čtyřicet
חמשים Padesát
ששים Šedesát
שבעים Sedmdesát
שמונים Osmdesát
תשעים Devadesát
מאה Sto
מאה וחמש Sto pět
מאתים Dvě stě
שלוש מאות Tři sta
ארבע מאות Čtyři sta
אלף Tisíc
אלף חמש מאות Tisíc pět set
אלפיים Dva tisíce
עשרת אלפים Deset tisíc
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות