אלפבית (צרפתית)

1

 • A > A demain > נפגש מחר
  Play
 • B > Bagages > מטען
  Play
 • C > C'est à droite > זה ימינה
  Play
 • D > Décembre > דצמבר
  Play
 • E > Eau > מים
  Play
 • F > Félicitations ! > כל הכבוד!
  Play
 • G > Gris > אפור
  Play
 • H > Hier > אתמול
  Play
 • I > Il est à son travail > הוא בעבודה שלו
  Play
 • J > J'ai chaud > חם לי
  Play
 • K > Parking pour les voitures > חניה למכוניות
  Play
 • L > L'addition s'il vous plaît ! > חשבון בבקשה!
  Play
 • M > Ma femme > אשתי
  Play
 • N > Nager > לשחות
  Play
 • O > Où allez-vous ? > ?לאן אתה רוצה לנסוע
  Play
 • P > Papiers > תעודות
  Play
 • Q > Qu'est-ce qu'il y a à boire ? > ?מה יש לשתות
  Play
 • R > Réveillez-moi à sept heures, s'il vous plaît > העירי אותי בשבע בבוקר בבקשה
  Play
 • S > S'il vous plaît > סליחה, בבקשה
  Play
 • T > Treize > שלוש-עשרה
  Play
 • U > Un > אחת
  Play
 • V > Vélo > אופנים
  Play
 • X > Dix > עשר
  Play
 • Y > Y a-t-il une salle de bain avec la chambre ? > ?יש חדר-אמבטיה בחדר
  Play
 • Z > Zéro > אפס
  Play