אלפבית (קוריאנית)

1

 • 가 > 격이 얼마예요? > ?מה המחיר בבקשה
  Play
 • 나 > 중에 봅시다 > נתראה יותר מאוחר
  Play
 • 다 > 시 만날 수 있을까요? > ?נוכל להפגש
  Play
 • 라 > 보색 > סגול
  Play
 • 마 > 시다 > לשתות
  Play
 • 바 > > בר
  Play
 • 사 > > ארבע
  Play
 • 아 > 내 > אשתי
  Play
 • 자 > 매 > אחות
  Play