אלפבית (קוריאנית)

1
격이 얼마예요?
?מה המחיר בבקשה
2
중에 봅시다
נתראה יותר מאוחר
3
시 만날 수 있을까요?
?נוכל להפגש
4
סגול
5
시다
לשתות
6
בר
7
ארבע
8
אשתי
9
אחות