תרגום / מספרים


למד קרואטית - מספרים
למד קרואטית - מספרים
www.loecsen.com

עברית קרואטית
אפס Nula - noula
אחת Jedan - yedan
שתים Dva - dva
שלוש Tri - tri
ארבע Četiri - tchètiri
חמש Pet - pet
שש Šest - chèstt
שבע Sedam - sedamm
שמונה Osam - osamm
תשע Devet - devet
עשר Deset - deset
אחת-עשרה Jedanaest - yèdanaèsstt
שתים-עשרה Dvanaest - dvanaèsstt
שלוש-עשרה Trinaest - trinaèsstt
ארבע-עשרה Četrnaest - tchètrnaèsstt
חמש-עשרה Petnaest - pètnaèsstt
שש-עשרה Šesnaest - chèssnaèsstt
שבע-עשרה Sedamnaest - sèdammnaèsstt
שמונה-עשרה Osamnaest - ossammnaèsstt
תשע-עשרה Devetnaest - dèvètnaèsstt
עשרים Dvadeset - Dvadèssètt
עשרים ואחת Dvadeset jedan - dvadèssètt yedan
עשרים ושתים Dvadeset dva - dvadèssètt dva
עשרים ושלוש Dvadeset tri - dvadèssètt tri
עשרים וארבע Dvadeset četiri - dvadèssètt tchetiri
עשרים וחמש Dvadeset pet - dvadèssètt pet
עשרים ושש Dvadeset šest - dvadèssètt chest
עשרים ושבע Dvadeset sedam - dvadèssètt sedam
עשרים ושמונה Dvadeset osam - dvadèssètt osam
עשרים ותשע Dvadeset devet - dvadèssètt devet
שלושים Trideset - tridèssètt
שלושים ואחת Trideset jedan - tridèssètt yedan
שלושים ושתים Trideset dva - tridèssètt dva
שלושים ושלוש Trideset tri - tridèssètt tri
שלושים וארבע Trideset četiri - tridèssètt tchètiri
שלושים חמש Trideset pet - tridèssètt pet
שלושים ושש Trideset šest - tridèssètt chèstt
ארבעים Četrdeset - tchetrdèssètt
חמשים Pedeset - pèdèssètt
ששים Šezdeset - chezdèssètt
שבעים Sedamdeset - sèdammdèssètt
שמונים Osamdeset - ossamdèssètt
תשעים Devedeset - dèvèdèssètt
מאה Sto - sto
מאה וחמש Sto pet - sto pet
מאתים Dvjesto - dvyèssto
שלוש מאות Tristo - tristo
ארבע מאות Četiristo - tchètiristo
אלף Tisuća - tissoutcha
אלף חמש מאות Tisuću petsto - tisoutchou petsto
אלפיים Dvije tisuće - dviyé tissoutchè
עשרת אלפים Deset tisuća - deset tissoutcha
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות