תרגום / נסיעות


למד קרואטית - נסיעות
למד קרואטית - נסיעות
www.loecsen.com

עברית קרואטית
סליחה, אני מחפש את תחנת האוטובוס Oprostite, gdje je autobusna stanica? - oprostite, gdyé yé aoutobousna stanitsa
?סליחה, מה מחיר הכרטיס לעיר השמש Koliko stoji karta za Grad Sunca? - koliko stoyi karta za grad sountsa
?סליחה, לאן נוסעת הרכבת Molim Vas, kamo ide ovaj vlak? - molim vas, kamo idé ovay vlak
?הרכבת הזאת עוצרת בעיר השמש Da li ovaj vlak staje u Gradu Sunca? - da li ovay vlak stayé ou gradou sountsa
?מתי יוצאת הרכבת לעיר השמש Kad kreće vlak za Grad Sunca? - kad kretché vlak za grad sountsa
?מתי מגיעה הרכבת לעיר השמש Kad stiže ovaj vlak u Grad Sunca? - kad stijé ovay vlak ou grad sountsa
כרטיס לעיר השמש בבקשה Jednu kartu za Grad Sunca, molim? - yednou kartou za grad sountsa, molim
?יש לך את לוח-הזמנים של הרכבות Imate li vozni red vlakova? - imaté li vozni red vlakova
לוח-הזמנים של האוטובוס Vozni red autobusa? - vozni red aoutobousa
?סליחה, איזו רכבת היא לעיר השמש Oprostite, koji vlak ide za Grad Sunca? - oprostite, koyi vlak idé za grad sountsa
הרכבת הזאת Ovaj, ovdje - ovay, ovdye
תודה Hvala - hvala
על לא דבר, נסיעה טובה! Nema na čemu. Sretan put! - nema na tchemou. sretan poutt
מוסך תקונים Mehaničar - méhanitchar
תחנת-דלק Benzinska stanica - benzinska stanitsa
לתדלק בבקשה Do vrha, molim - do veurha, molim
אופנים Bicikl - bitsikl
מרכז העיר Centar grada - tsèntar grada
פרבר Predgrađe - predgradye
זו עיר גדולה To je velik grad - to yé velik grad
זה כפר To je selo - to yé selo
הר Planina - planina
אגם Jezero - yézéro
כפר Selo - sélo
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות