תרגום / מספרים


למד רוסית - מספרים
למד רוסית - מספרים
www.loecsen.com

עברית רוסית
אפס одна - odna
אחת две - dve
שתים Два - Dva
שלוש Три - Tri
ארבע Четыре - Četyre
חמש Пять - Pjat
שש Шесть - Šest
שבע Семь - Sem
שמונה Восемь - Vosem
תשע Девять - Devjat
עשר Десять - Desjat
אחת-עשרה Одиннадцать - Odinnadcat
שתים-עשרה Двенадцать - Dvenadcat
שלוש-עשרה Тринадцать - Trinadcat
ארבע-עשרה Четырнадцать - Četyrnadcat
חמש-עשרה Пятнадцать - Pjatnadcat
שש-עשרה Шестнадцать - Šestnadcat
שבע-עשרה Семнадцать - Semnadcat
שמונה-עשרה Восемнадцать - Vosemnadcat
תשע-עשרה Девятнадцать - Devjatnadcat
עשרים Двадцать - Dvadcat
עשרים ואחת Двадцать один - Dvadcat odin
עשרים ושתים Двадцать два - Dvadcat dva
עשרים ושלוש Двадцать три - Dvadcat tri
עשרים וארבע Двадцать четыре - Dvadcat četyre
עשרים וחמש Двадцать пять - Dvadcat pjat
עשרים ושש Двадцать шесть - Dvadcat šest
עשרים ושבע Двадцать семь - Dvadcat sem
עשרים ושמונה Двадцать восемь - Dvadcat vosem
עשרים ותשע Двадцать девять - Dvadcat devjat
שלושים Тридцать - Tridcat
שלושים ואחת Тридцать один - Tridcat odin
שלושים ושתים Тридцать два - Tridcat dva
שלושים ושלוש Тридцать три - Tridcat tri
שלושים וארבע Тридцать четыре - Tridcat četyre
שלושים חמש Тридцать пять - Tridcat pjat
שלושים ושש Тридцать шесть - Tridcat šest
ארבעים Сорок - Sorok
חמשים Пятьдесят - Pjatdesjat
ששים Шестьдесят - Šestdesjat
שבעים Семьдесят - Semdesjat
שמונים Восемьдесят - Vosemdesjat
תשעים Девяносто - Devjanosto
מאה Сто - Sto
מאה וחמש Сто пять - Sto pjat
מאתים Двести - Dvesti
שלוש מאות Триста - Trista
ארבע מאות Четыреста - Četyrista
אלף Тысяча - Tysjača
אלף חמש מאות Тысяча пятьсот - Tysjača pjatsot
אלפיים Две тысячи - Dve tysjači
עשרת אלפים Десять тысяч - Desjat tysjač

Loecsen Print
( 0 הצבעות )

נשמח לקבל מכם הערות!

הצג תגובות