अनुवाद / रेस्टोरेंट


सीखे क्रोएशियाई - रेस्टोरेंट
सीखे क्रोएशियाई - रेस्टोरेंट
www.loecsen.com

हिंदी क्रोएशियाई
रेस्टोरेंट Restoran - restorann
तुम कुछ खाना चाहते हो ? Želiš li nešto jesti? - jelich li nechto yesti
हाँ, ज़रूर Da, vrlo rado - da, vrlo rado
खाना Jesti - yesti
हम कहाँ खा सकते हैं? Gdje možemo jesti? - gdyé mojémo yesti
हम दोपहर का खाना कहाँ खा सकते हैं? Gdje možemo ručati? - gdyé mojémo routchati
रात का खाना Večera - vetchera
सुबह का नाश्ता Doručak - doroutchak
कृपया Molim Vas! - molim vas
कृपया मेनू कार्ड दीजिए! Molim Vas, jelovnik! - molim vas, yelovnik
यह रहा मेनू कार्ड ! Izvolite jelovnik - izvolité yelovnik
आपको खाने में क्या पसंद है? मांस या मछली? Što više voliš? Meso ili ribu? - chto viché volich meso ili ribou
चावल के साथ S rižom - s rijom
पास्ता के साथ S tijestom - s tiyestom
आलू Krumpiri - kroumpiri
सब्ज़ी Povrće - povrtche
स्क्रैम्बल्ड अंडे - भुने अंडे - या उबले अंडे Kajgana - jaja na oku - ili kuhano jaje - kaygana - yaya na okou - ili kouhano yaye
ब्रेड Kruh - krouh
मक्खन Maslac - maslats
सलाद Salata - salata
मिठाई Desert - desert
फल Voće - votche
आपके पास छुरी होगी? Molim Vas, nož - molim vas, noj
हाँ, मैं तुरंत ले आता हूँ Da, odmah ću ga donijeti - da, odmah tchou ga doniyeti
चाकू Nož - noj
कांटा Vilica - vilitsa
चम्मच Žlica - jlitsa
क्या यह गरम है? Da li je to toplo jelo? - da li yé to toplo yelo
हाँ, और बहुत मसालेदार भी! Da, i vrlo začinjeno! - da, i vrlo zatchigneno
गरम Toplo - toplo
ठंडा Hladno - hladno
मसालेदार Začinjeno - zatchigneno
मैं मछली लूँगा Uzet ću ribu - ouzet tchou ribou
मैं भी I ja - i ya
( 0 मत )

आपकी टिप्पणियों का स्वागत हैं!

टिप्पणियां दिखाए