अनुवाद / वार्तालाप


सीखे रोमानियाई - वार्तालाप
सीखे रोमानियाई - वार्तालाप
www.loecsen.com

हिंदी रोमानियाई
नमस्कार. तुम कैसी हो ? Bună ziua Ce mai faci?
नमस्कार अच्छा हूँ Bună ziua. Bine, mulțumesc
सिर्फ़ थोड़ा Puţin de tot
तुम किस देश से आई हो ? Din ce ţară eşti?
तुम्हारी राष्ट्रीयता क्या है? De ce naționalitate ești?
मैं भारतीय हूँ Sunt indiancă
और तुम, तुम यहाँ रहते हो? Locuieşti aici?
हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ Da, locuiesc aici
मेरा नाम सारा है, और तुम्हारा? Mă cheamă Sara. Pe tine cum te cheamă?
जूलीयन Iulian
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Ce faci aici?
मैं छुट्टी पर हूँ Sunt în vacanță.
हम छुट्टी पर हैं Noi suntem în vacanță
मैं काम के लिए आया हूँ Sunt în deplasare de afaceri
मैं यहाँ काम करता हूँ Eu lucrez aici
हम यहाँ काम करते हैं Noi lucrăm aici
खाने के लिए यहाँ अच्छी जगहे कौनसी हैं? Unde putem să mâncăm?
यहाँ पास में कोई संग्रहालय है? Este vre-un muzeu nu departe de aici?
यहाँ इंटरनेट कहाँ है? Unde mă pot conecta la internet?
( 0 मत )

आपकी टिप्पणियों का स्वागत हैं!

टिप्पणियां दिखाए