वर्णमाला (वियतनामी)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > लॉन्ड्री कहाँ है?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > लॉन्ड्री कहाँ है?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > आपको कहाँ जाना है?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > क्या यह गरम है?
  Play
 • T T > Mặt trời > सूरज
  Play