Prijevod / Brojevi


Nauči Češki - Brojevi
Nauči Češki - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Češki
Nula Nula
Jedan Jedna
Dva Dva
Tri Tři
Četiri Čtyři
Pet Pět
Šest Šest
Sedam Sedm
Osam Osm
Devet Devět
Deset Deset
Jedanaest Jedenáct
Dvanaest Dvanáct
Trinaest Třináct
Četrnaest Čtrnáct
Petnaest Patnáct
Šesnaest Šestnáct
Sedamnaest Sedmnáct
Osamnaest Osmnáct
Devetnaest Devatenáct
Dvadeset Dvacet
Dvadeset jedan Dvacet jedna
Dvadeset dva Dvacet dva
Dvadeset tri Dvacet tři
Dvadeset četiri Dvacet čtyři
Dvadeset pet Dvacet pět
Dvadeset šest Dvacet šest
Dvadeset sedam Dvacet sedm
Dvadeset osam Dvacet osm
Dvadeset devet Dvacet devět
Trideset Třicet
Trideset jedan Třicet jedna
Trideset dva Třicet dva
Trideset tri Třicet tři
Trideset četiri Třicet čtyři
Trideset pet Třicet pět
Trideset šest Třicet šest
Četrdeset Čtyřicet
Pedeset Padesát
Šezdeset Šedesát
Sedamdeset Sedmdesát
Osamdeset Osmdesát
Devedeset Devadesát
Sto Sto
Sto pet Sto pět
Dvjesto Dvě stě
Tristo Tři sta
Četiristo Čtyři sta
Tisuća Tisíc
Tisuću petsto Tisíc pět set
Dvije tisuće Dva tisíce
Deset tisuća Deset tisíc
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare