Prijevod / Osjećaji


Nauči albanski - Osjećaji
Nauči albanski - Osjećaji
www.loecsen.com

Hrvatski Albanski
Stvarno volim tvoju zemlju Më pëlqen shumë vendi juaj - mə pəlcɛn ʃumə vɛndi juaj
Volim te Të dashuroj - tə daʃuɾɔj
Sretan sam Jam i lumtur - jam i lumtuɾ
Žalostan sam Jam i trishtuar - jam i tɾiʃtuaɾ
Uživam ovdje Ndihem mirë këtu - ndihɛm miɾə kətu
Zima mi je Kam ftohtë - kam ftɔhtə
Vruće mi je Kam vapë - kam vapə
Preveliko je Është shumë i madh - əʃtə ʃumə i mað
Premalo je Është shumë i vogël - əʃtə ʃumə i vɔɡəl
Taman je Është perfekt - əʃtə pɛɾfɛkt
Želiš li izaći večeras? Do që të dalim sonte? - dɔ tə dalim sɔntɛ?
Htio bi izaći večeras Do të më pëlqente të dilnim sonte - dɔ tə mə pəlcɛntɛ tə dilnim sɔntɛ
To je dobra ideja Është një ide e mirë - əʃtə ɲə idɛ ɛ miɾə
Želim se zabaviti Dua të shkojmë të argëtohemi - dua tə ʃkɔjmə tə aɾɡətɔhɛmi
To nije dobra ideja Nuk është ide e mirë - nuk əʃtə idɛ ɛ miɾə
Ne želim izaći večeras Nuk kam dëshirë të dalim sonte - nuk kam dəʃiɾə tə dalim sɔntɛ
Htio bih se odmoriti Dua të pushoj - dua tə puʃɔj
Što kažeš na neku sportsku aktivnost? Do të bëjmë sport? - dɔ tə bəjmə spɔɾt?
Da, trebam se rasteretiti Po, kam nevojë të dëfrehem! - pɔ, kam nɛvɔjə tə dəfɾɛhɛm
Igram tenis Unë luaj tenis - unə luaj tɛnis
Ne hvala, preumoran sam Jo, faleminderit. Jam i lodhur - jɔ falɛmindɛɾit, jam i lɔðuɾ
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare