Prijevod / Brojevi


Nauči indonezijski - Brojevi
Nauči indonezijski - Brojevi
www.loecsen.com

Hrvatski Indonezijski
Nula Enol
Jedan Satu
Dva Dua
Tri Tiga
Četiri Empat
Pet Lima
Šest Enam
Sedam Tujuh
Osam Delapan
Devet Sembilan
Deset Sepuluh
Jedanaest Sebelas
Dvanaest Dua belas
Trinaest Tiga belas
Četrnaest Empat belas
Petnaest Lima belas
Šesnaest Enam belas
Sedamnaest Tujuh belas
Osamnaest Delapan belas
Devetnaest Sembilan belas
Dvadeset Dua puluh
Dvadeset jedan Dua puluh satu
Dvadeset dva Dua puluh dua
Dvadeset tri Dua puluh tiga
Dvadeset četiri Dua puluh empat
Dvadeset pet Dua puluh lima
Dvadeset šest Dua puluh enam
Dvadeset sedam Dua puluh tujuh
Dvadeset osam Dua puluh delapan
Dvadeset devet Dua pulu sembilan
Trideset Tiga puluh
Trideset jedan Tiga puluh satu
Trideset dva Tiga puluh dua
Trideset tri Tiga puluh tiga
Trideset četiri Tiga puluh empat
Trideset pet Tiga puluh lima
Trideset šest Tigu puluh enam
Četrdeset Empat pulu
Pedeset Lima puluh
Šezdeset Enam puluh
Sedamdeset Tujuh puluh
Osamdeset Delapan puluh
Devedeset Sembilan puluh
Sto Seratus
Sto pet Seratu lima
Dvjesto Dua ratus
Tristo Tiga ratus
Četiristo Empat ratus
Tisuća Seribu
Tisuću petsto Seribu lima ratus
Dvije tisuće Dua ribu
Deset tisuća Sepuluh ribu
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare