Abeceda (Korejski)

1
격이 얼마예요?
Koliko košta?
2
중에 봅시다
Vidimo se
3
시 만날 수 있을까요?
Možemo li se ponovo vidjeti?
4
Ljubičasto
5
시다
Piti
6
Bar
7
Četiri
8
Imam Ženu
9
Imam Sestru