( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare

+ 15 tema
Osnovni izrazi, Razgovor, Tražiti nekoga, Vremenske oznake, Na rastanku, Bar, Restoran, Taxi, Prijevoz, Hotel, Plaža, Obitelj, Osjećaji, Učenje, Boje, Brojevi, U slučaju nevolje,

Prijevod / U slučaju nevolje


Nauči portugalski - U slučaju nevolje
Nauči portugalski - U slučaju nevolje


Hrvatski Portugalski
Molim Vas, možete li mi pomoći? Pode dar-me uma ajuda ?
Izgubio sam se Estou perdido
Što trebate? Posso ajudar?
Što se dogodilo? O que é que aconteceu?
Gdje mogu naći tumača? Onde posso encontrar um tradutor?
Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Onde é a farmácia mais próxima?
Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Pode chamar um médico por favor?
Da li ste trenutno pod tretmanom? Que tratamento é que segue neste momento?
Bolnica Um hóspital
Ljekarna Uma farmácia
Liječnik Um médico
Liječnička Serviço médico
Izgubio sam isprave Perdi os meus documentos
Netko mi je ukrao isprave Roubaram-me os documentos
Ured za izgubljene stvari Seviço de perdidos e achados
Stanica prve pomoći Posto de socorro
Izlaz u nuždi Saida de emergência
Policija Polícia
Isprave Documentos
Novac Dinheiro
Putovnica Passaporte
Prtljaga Bagagens
Ne treba, hvala Està tudo bem , nâo obrigado
Pustite me na miru! Deixem-me em paz!
Maknite se! Saia!

Loecsen Print