Prijevod / U slučaju nevolje


Nauči srpski - U slučaju nevolje
Nauči srpski - U slučaju nevolje
www.loecsen.com

Hrvatski Srpski
Molim Vas, možete li mi pomoći? Molim Vas, možete li mi pomoći? - molim vas, mojeté li mi pomotchi
Izgubio sam se Izgubila sam se - izgoubila sam se
Što trebate? Šta želite ? - chta jelité
Što se dogodilo? Šta se dogodilo? - chta sé dogodilo
Gdje mogu naći tumača? Gde mogu naći prevodioca? - gdé mogou natchi prevodiotsa
Gdje se nalazi najbliža ljekarna? Gde se nalazi najbliža apoteka? - gdé sé nalazi nayblija apoteka
Možete li nazvati liječnika, molim Vas? Možete li nazvati lekara, molim Vas? - mojeté li nazvati lekara, molim vas
Da li ste trenutno pod tretmanom? Da li ste trenutno pod terapijom? - da li sté trenoutno pod terapiyom
Bolnica Bolnica - bolnitsa
Ljekarna Apoteka - apoteka
Liječnik Doktor - doktor
Liječnička Medicinska služba - meditsinska sloujba
Izgubio sam isprave Izgubila sam isprave - izgoubila sam isprave
Netko mi je ukrao isprave Neko mi je ukrao isprave - neko mi yé oukrao isprave
Ured za izgubljene stvari Biro za izgubljene stvari - biro za izgoublyené stvari
Stanica prve pomoći Stanica prve pomoći - stanitsa prvé pomotchi
Izlaz u nuždi Izlaz u slučaju nužde - izlaz ou sloutchayu noujde
Policija Policija - politsiya
Isprave Isprave - isprave
Novac Novac - novats
Putovnica Pasoš - pasoch
Prtljaga Prtljag - prtlyag
Ne treba, hvala Ne treba, hvala - né tréba, hvala
Pustite me na miru! Pustite me na miru! - poustité mé na mirou
Maknite se! Sklonite se! - sklonité se
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare