10.0/10 (1 glasova)

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare

+ 15 tema
Osnovni izrazi, Razgovor, Tražiti nekoga, Vremenske oznake, Na rastanku, Bar, Restoran, Taxi, Prijevoz, Hotel, Plaža, Obitelj, Osjećaji, Učenje, Boje, Brojevi, U slučaju nevolje,

Prijevod / Taxi


Nauči talijanski - Taxi
Nauči talijanski - Taxi


Hrvatski Talijanski
Taxi! Taxi!
Kamo ćete? Dove vuole andare?
Na kolodvor, molim Vado alla stazione
U hotel Dan i Noć Vado all'hotel Giorno e Notte
Možete li me odvesti na zračnu luku? Mi puo' portare all'aeroporto?
Možete li uzeti moju prtljagu? Puo' prendere i miei bagagli?
Je li daleko odavde? È lontano da qui ?
Ne, blizu je No è vicino
Da, to je malo dalje Sì è un po' più lontano
Koliko će koštati? Quanto costa?
Odvedite me tu Mi porti qui per favore
Na desno A destra
Na lijevo A sinistra
Samo ravno Dritto
Tu je È qui
Tamo je È di là
Stop! Alt!
Ne morate se žuriti Faccia con comodo
Mogu li dobiti račun, molim Vas? Mi puo' fare una ricevuta per favore?

Loecsen Print