Prijevod / Vremenske oznake


Nauči turski - Vremenske oznake
Nauči turski - Vremenske oznake
www.loecsen.com

Hrvatski Turski
Kad si stigao? Ne zaman geldin buraya? - ne zaman geldin buraya
Danas Bugün - bugün
Jučer Dün - dün
Prije dva dana Iki gün önce - iki gün öndje
Koliko ostaješ? Ne kadar kalacaksın? - ne kadar kaladjaksoen
Odlazim sutra Yarın döneceğim - yaroen dönedjewhim
Odlazim prekosutra Yarın değil öbür gün döneceğim - yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
Odlazim za tri dana Üç gün sonra döneceğim - ütch gün sonra dönedjewhim
Ponedjeljak Pazartesi - pazartesi
Utorak Salı - saloe
Srijeda Çarşamba - tcharchamba
Četvrtak Perşembe - perchembe
Petak Cuma - djuma
Subota Cumartesi - djumartesi
Nedjelja Pazar - pazar
Siječanj Ocak - odjak
Veljača Şubat - chubat
Ožujak Mart - mart
Travanj Nisan - nissan
Svibanj Mayıs - mayoes
Lipanj Haziran - haziran
Srpanj Temmuz - temmuz
Kolovoz Ağustos - awhustos
Rujan Eylül - eylül
Listopad Ekim - ekim
Studeni Kasım - kasoem
Prosinac Aralık - araloek
U koliko sati odlaziš? Bugün saat kaçta gidiyorsun? - bugün saat katchta gidiyorsun
Ujutro, u osam sati Sabah, saat sekizde - sabah, saat sekizde
Ujutro, u osam i petnaest Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe - sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
Ujutro, u pola devet Sabah, saat sekiz buçukta - sabah, saat sekiz butchukta
Ujutro, u osam i četrdeset pet Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala - sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
Navečer, u šest sati Akşam saat altıda - akcham saat altoeda
Kasnim Geç kaldım - getch kaldoem
( 0 glasova )

Vaši komentari su dobrodošli!

Prikaži komentare