Fordítás - Számok

Tanulás albán - Számok
www.loecsen.com

Magyar Albán
Nulla Zero - zεɾɔ
Egy Një - ɲə
Kettő Dy - dy
Három Tre - tɾε
Négy Katër - katəɾ
Öt Pesë - pεsə
Hat Gjashtë - ɟaʃtə
Hét Shtatë - ʃtatə
Nyolc Tetë - tεtə
Kilenc Nëntë - nəntə
Tíz Dhjetë - ðjεtə
Tizenegy Njëmbëdhjetë - ɲəmbəðjεtə
Tizenkettő Dymbëdhjetë - dymbəðjεtə
Tizenhárom Trembëdhjetë - trεmbəðjεtə
Tizennégy Katërmbëdhjetë - katəɾmbəðjεtə
Tizenöt Pesëmbëdhjetë - pεsəmbəðjεtə
Tizenhat Gjashtëmbëdhjetë - ɟaʃtəmbəðjεtə
Tizenhét Shtatëmbëdhjetë - ʃtatəmbəðjεtə
Tizennyolc Tetëmbëdhjetë - tεtəmbəðjεtə
Tizenkilenc Nënëtëmbëdhjetë - nəntəmbəðjεtə
Húsz Njëzetë - ɲəzεtə
Huszonegy Njëzetë e një - ɲəzεtə ε ɲə
Huszonkettő Njëzetë e dy - ɲəzεtə ε dy
Huszonhárom Njëzetë e tre - ɲəzεtə ε tɾε
Huszonnégy Njëzetë e katër - ɲəzεtə ε katəɾ
Huszonöt Njëzetë e pesë - ɲəzεtə ε pεsə
Huszonhat Njëzetë e gjashtë - ɲəzεtə ε ɟaʃtə
Huszonhét Njëzetë e shtatë - ɲəzεtə ε ʃtatə
Huszonnyolc Njëzetë e tetë - ɲəzεtə ε tεtə
Huszonkilenc Njëzetë e nëntë - ɲəzεtə εnəntə
Harminc Tridhjetë - tɾiðjεtə
Harmincegy Tridhjetë e një - tɾiðjεtə ε ɲə
Harminckettő Tridhjetë e dy - tɾiðjεtə ε dy
Harminchárom Tridhjetë e tre - tɾiðjεtə ε trε
Harmincnégy Tridhjetë e katër - tɾiðjεtə ε katəɾ
Harmincöt Tridhjetë e pesë - tɾiðjεtə εpεsə
Harminchat Tridhjetë e gjashtë - tɾiðjεtə εɟaʃtə
Negyven Dyzetë - dyzεt
Ötven Pesëdhjetë - pεsəðjεtə
Hatvan Gjashtëdhjetë - ɟaʃtəðjεtə
Hetven Shtatëdhjetë - ʃtatəðjεtə
Nyolcvan Tetëdhjetë - tεtəðjεtə
Kilencven Nëntëdhjetë - nəntəðjεtə
Száz Njëqind - ɲəcind
Százöt Njëqind e pesë - ɲəcind ε pεsə
Kétszáz Dyqind - dycind
Háromszáz Treqind - tɾεcind
Négyszáz Katërqind - katəɾcind
Ezer Një mijë - ɲə mijə
Ezerötszáz Një mijë e pesëqind - ɲə mijə ε pεsəcind
Kétezer Dy mijë - dymijə
Tízezer Dhjetë mijë - ðjεtə mijə( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása