+ 15 téma
Alapvető kifejezések, Beszélgetés, Egy személy keresése, Időhatározók, Elválás, Bar, Étterem, Taxi, Közlekedés, Hotel, Strand, Család, Érzelmek, Tanulni, Színek, Számok, Gond esetén,

Fordítás / Számok


Tanulás arab (marokkó) - Számok
Tanulás arab (marokkó) - Számok


Magyar Arab (Marokkó)
Nulla زيرو - zirou
Egy واحد - wahed sahbi
Kettő جوج - jouj atay afak?
Három تلاتة - tlata
Négy ربعة - rab'aa
Öt خمسة - khamsa
Hat ستة - s'tta
Hét سبعة - sab'aa
Nyolc تمنية - t'm'n'ya
Kilenc تسعة - t's'oud
Tíz عشرة - achra
Tizenegy حضاش - hdach
Tizenkettő طناش - tnach
Tizenhárom تلطاش - tltach
Tizennégy ربعطاش - rbaetach
Tizenöt خمسطاش - khamstach
Tizenhat سطاش - stach
Tizenhét سبعطاش - sbaetach
Tizennyolc تمنطاش - tmantach
Tizenkilenc تسعطاش - tsaetach
Húsz عشرين - echrin
Huszonegy واحد أو عشرين - wahid ou ichrin
Huszonkettő تنين او عشرين - tnin ou ichrin
Huszonhárom تلاتة او عشرين - tlata ou ichrin
Huszonnégy ربعة او عشرين - rab'aa ou ichrin
Huszonöt خمسة أو عشرين - khamsa ou ichrin
Huszonhat ستة او عشرين - setta ou ichrin
Huszonhét سبعة او عشرين - sab'aa ou ichrin
Huszonnyolc تمنية او عشرين - tmanya ou ichrin
Huszonkilenc تسعة او عشرين - tis'aa ou ichrin
Harminc تلاتين - tlatin
Harmincegy واحد أو تلاتين - wahid ou tlatin
Harminckettő تنين او تلاتين - tnin ou tlatin
Harminchárom تلاتة او تلاتين - tlata ou tlatin
Harmincnégy ربعة او تلاتين - rab'aa ou tlatin
Harmincöt خمسة أو تلاتين - khamsa ou tlatin
Harminchat ستة او تلاتين - sitta ou tlatin
Negyven ربعين - rab'in
Ötven خمسين - khamssin
Hatvan ستين - sittin
Hetven سبعين - sab'in
Nyolcvan تمانين - t'manin
Kilencven تسعين - tis'in
Száz ميا - m'ya
Százöt ميا او خمسين - m'ya ou khamsin
Kétszáz ميتين - mitin
Háromszáz تلت ميا - t'l't m'ya
Négyszáz ربع ميا - r'ba'e m'ya
Ezer ألف - alf
Ezerötszáz ألف أو خمس ميا - alf ou khamsemya
Kétezer ألفين - alfayn
Tízezer عشرالاف - achralaf

Loecsen Print

( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása