+ 15 téma
Alapvető kifejezések, Beszélgetés, Egy személy keresése, Időhatározók, Elválás, Bar, Étterem, Taxi, Közlekedés, Hotel, Strand, Család, Érzelmek, Tanulni, Színek, Számok, Gond esetén,

Fordítás / Számok


Tanulás burmai - Számok
Tanulás burmai - Számok


Magyar Burmai
Nulla သုည / ၀ - thoN ŋya
Egy တစ္ / ၁ - titʔ
Kettő ႏွစ္ / ၂ - nhit'
Három သံုး / ၃ - thouN
Négy ေလး / ၄ - léi
Öt ငါး / ၅ - ŋa
Hat ေျခာက္ / ၆ - chaukʔ
Hét ခုႏွစ္ / ၇ - kouN nhit'
Nyolc ရွစ္ / ၈ - chit ?
Kilenc ကိုး / ၉ - ko
Tíz တစ္ဆယ္ / ၁၀ - thit sai
Tizenegy ဆယ့္တစ္ / ၁၁ - seʔ titʔ
Tizenkettő ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂ - seʔ nhit'
Tizenhárom ဆယ့္သံုး / ၁၃ - seʔthouN
Tizennégy တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄ - seʔ léi
Tizenöt တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Tizenhat တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Tizenhét တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Tizennyolc တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈ - seʔ chitʔ
Tizenkilenc ဆယ့္ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Húsz ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀ - nhit sai
Huszonegy ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Huszonkettő ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Huszonhárom ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Huszonnégy ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Huszonöt ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Huszonhat ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Huszonhét ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Huszonnyolc ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Huszonkilenc ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Harminc သံုးဆယ္ / ၃၀ - thouN sai
Harmincegy သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Harminckettő သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Harminchárom သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Harmincnégy သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Harmincöt သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Harminchat သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Negyven ေလးဆယ္ / ၄၀ - léi sai
Ötven ငါးဆယ္ / ၅၀ - ŋa sai
Hatvan ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀ - chauk sai
Hetven ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀ - kouN nhit' sai
Nyolcvan ရွစ္ဆယ္ / ၈၀ - chit ? Sai
Kilencven ကိုးဆယ္ / ၉၀ - ko sai
Száz တစ္ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Százöt တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Kétszáz ႏွစ္ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Háromszáz သံုးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Négyszáz ေလးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Ezer တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Ezerötszáz တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Kétezer ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀ - nhit taung
Tízezer တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung

Loecsen Print

( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása