Fordítás / Számok


Tanulás finn - Számok
Tanulás finn - Számok
www.loecsen.com

Magyar Finn
Nulla Nolla
Egy Yksi
Kettő Kaksi
Három Kolme
Négy Neljä
Öt Viisi
Hat Kuusi
Hét Seitsemän
Nyolc Kahdeksan
Kilenc Yhdeksän
Tíz Kymmenen
Tizenegy Yksitoista
Tizenkettő Kaksitoista
Tizenhárom Kolmetoista
Tizennégy Neljätoista
Tizenöt Viisitoista
Tizenhat Kuusitoista
Tizenhét Seitsemäntoista
Tizennyolc Kahdeksantoista
Tizenkilenc Yhdeksäntoista
Húsz Kaksikymmentä
Huszonegy Kaksikymmentäyksi
Huszonkettő Kaksikymmentäkaksi
Huszonhárom Kaksikymmentäkolme
Huszonnégy Kaksikymmentäneljä
Huszonöt Kaksikymmentäviisi
Huszonhat Kaksikymmentäkuusi
Huszonhét Kaksikymmentäseitsemän
Huszonnyolc Kaksikymmentäkahdeksan
Huszonkilenc Kaksikymmentäyhdeksän
Harminc Kolmekymmentä
Harmincegy Kolmekymmentäyksi
Harminckettő Kolmekymmnetäkaksi
Harminchárom Kolmekymmentäkolme
Harmincnégy Kolmekymmentäneljä
Harmincöt Kolmekymmentäviisi
Harminchat Kolmekymmentäkuusi
Negyven Neljäkymmentä
Ötven Viisikymmentä
Hatvan Kuusikymmentä
Hetven Seitsemänkymmentä
Nyolcvan Kahdeksankymmentä
Kilencven Yhdeksänkymmentä
Száz Sata
Százöt Sataviisi
Kétszáz Kaksisataa
Háromszáz Kolmesataa
Négyszáz Neljäsataa
Ezer Tuhat
Ezerötszáz Tuhat viisisataa
Kétezer Kaksi tuhatta
Tízezer Kymmenen tuhatta
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása