Fordítás / Számok


Tanulás katalán - Számok
Tanulás katalán - Számok
www.loecsen.com

Magyar Katalán
Nulla Zero
Egy Un / Una
Kettő Dos
Három Tres
Négy Quatre
Öt Cinc
Hat Sis
Hét Set
Nyolc Vuit
Kilenc Nou
Tíz Deu
Tizenegy Onze
Tizenkettő Dotze
Tizenhárom Tretze
Tizennégy Catorze
Tizenöt Quinze
Tizenhat Setze
Tizenhét Disset
Tizennyolc Divuit
Tizenkilenc Dinou
Húsz Vint
Huszonegy Vint-i-u / Vint-i-un
Huszonkettő Vint-i-dos
Huszonhárom Vint-i-tres
Huszonnégy Vint-i-quatre
Huszonöt Vint-i-cinc
Huszonhat Vint-i-sis
Huszonhét Vint-i-set
Huszonnyolc Vint-i-vuit
Huszonkilenc Vint-i-nou
Harminc Trenta
Harmincegy Trenta-ú
Harminckettő Trenta-dos
Harminchárom Trenta-tres
Harmincnégy Trenta-quatre
Harmincöt Trenta-cinc
Harminchat Trenta-sis
Negyven Quaranta
Ötven Cinquanta
Hatvan Seixanta
Hetven Setanta
Nyolcvan Vuitanta
Kilencven Noranta
Száz Cent
Százöt Cent cinc
Kétszáz Dos-cents
Háromszáz Tres-cents
Négyszáz Quatre-cents
Ezer Mil
Ezerötszáz Mil cinc-cents
Kétezer Dos mil
Tízezer Deu mil

Loecsen Print
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása