Fordítás / Számok


Tanulás koreai - Számok
Tanulás koreai - Számok
www.loecsen.com

Magyar Koreai
Nulla 영 - Yeong
Egy 하나 - Hana
Kettő 둘 - Dul
Három 셋 - Ses
Négy 넷 - Nes
Öt 다섯 - Daseos
Hat 여섯 - Yeoseos
Hét 일곱 - Ilgob
Nyolc 여덟 - Yeodeolb
Kilenc 아홉 - Ahob
Tíz 열 - Yeol
Tizenegy 열하나 - Yeolhana
Tizenkettő 열둘 - Yeoldul
Tizenhárom 열셋 - Yeolses
Tizennégy 열넷 - Yeolnes
Tizenöt 열다섯 - Yeoldaseos
Tizenhat 열여섯 - Yeol-yeoseos
Tizenhét 열일곱 - Yeol-ilgob
Tizennyolc 열여덟 - Yeol-yeodeolb
Tizenkilenc 열아홉 - Yeol-ahob
Húsz 스물 - Seumul
Huszonegy 스물 하나 - Seumul hana
Huszonkettő 스물 둘 - Seumul dul
Huszonhárom 스물 셋 - Seumul ses
Huszonnégy 스물 넷 - Seumul nes
Huszonöt 스물 다섯 - Seumul daseos
Huszonhat 스물 여섯 - Seumul yeoseos
Huszonhét 스물 일곱 - Seumul ilgob
Huszonnyolc 스물 여덟 - Seumul yeodeolb
Huszonkilenc 스물 아홉 - Seumul ahob
Harminc 서른 - Seoleun
Harmincegy 서른 하나 - Seoleun hana
Harminckettő 서른 둘 - Seoleun dul
Harminchárom 서른 셋 - Seoleun ses
Harmincnégy 서른 넷 - Seoleun nes
Harmincöt 서른 다섯 - Seoleun daseos
Harminchat 서른 여섯 - Seoleun yeoseos
Negyven 마흔 - Maheun
Ötven 쉰 - Swin
Hatvan 예순 - Yesun
Hetven 일흔 - Ilheun
Nyolcvan 여든 - Yeodeun
Kilencven 아흔 - Aheun
Száz 백 - Baeg
Százöt 백오 - Baeg-o
Kétszáz 이백 - Ibaeg
Háromszáz 삼백 - Sambaeg
Négyszáz 사백 - Sabaeg
Ezer 천 - Cheon
Ezerötszáz 천오백 - Cheon-obaeg
Kétezer 이천 - Icheon
Tízezer 만 - Man

Loecsen Print
10.0/10 (1 szavazatok)

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása