Fordítás / Számok


Tanulás litván - Számok
Tanulás litván - Számok
www.loecsen.com

Magyar Litván
Nulla Nulis
Egy Vienas
Kettő Du
Három Trys
Négy Keturi
Öt Penki
Hat Šeši
Hét Septyni
Nyolc Aštuoni
Kilenc Devyni
Tíz Dešimt
Tizenegy Vienuolika
Tizenkettő Dvylika
Tizenhárom Trylika
Tizennégy Keturiolika
Tizenöt Penkiolika
Tizenhat Šešiolika
Tizenhét Septyniolika
Tizennyolc Aštuoniolika
Tizenkilenc Devyniolika
Húsz Dvidešimt
Huszonegy Dvidešimt vienas
Huszonkettő Dvidešimt du
Huszonhárom Dvidešimt trys
Huszonnégy Dvidešimt keturi
Huszonöt Dvidešimt penki
Huszonhat Dvidešimt šeši
Huszonhét Dvidešimt septyni
Huszonnyolc Dvidešimt aštuoni
Huszonkilenc Dvidešimt devyni
Harminc Trisdešimt
Harmincegy Trisdešimt vienas
Harminckettő Trisdešimt du
Harminchárom Trisdešimt trys
Harmincnégy Trisdešimt keturi
Harmincöt Trisdešimt penki
Harminchat Trisdešimt šeši
Negyven Keturiasdešimt
Ötven Penkiasdešimt
Hatvan Šešiasdešimt
Hetven Septyniasdešimt
Nyolcvan Aštuoniasdešimt
Kilencven Devyniasdešimt
Száz Šimtas
Százöt Šimtas penki
Kétszáz Du šimtai
Háromszáz Trys šimtai
Négyszáz Keturi šimtai
Ezer Tūkstantis
Ezerötszáz Tūkstantis penki šimtai
Kétezer Du tūkstančiai
Tízezer Dešimt tūkstančių
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása