Fordítás / Számok


Tanulás norvég - Számok
Tanulás norvég - Számok
www.loecsen.com

Magyar Norvég
Nulla Null
Egy En
Kettő To
Három Tre
Négy Fire
Öt Fem
Hat Seks
Hét Sju
Nyolc Ǻtte
Kilenc Ni
Tíz Ti
Tizenegy Elleve
Tizenkettő Tolv
Tizenhárom Tretten
Tizennégy Fjorten
Tizenöt Femten
Tizenhat Seksten
Tizenhét Sytten
Tizennyolc Atten
Tizenkilenc Nitten
Húsz Tjue
Huszonegy Tjueen
Huszonkettő Tjueto
Huszonhárom Tjuetre
Huszonnégy Tjuefire
Huszonöt Tjuefem
Huszonhat Tjueseks
Huszonhét Tjuesju
Huszonnyolc Tjueåtte
Huszonkilenc Tjueni
Harminc Tretti
Harmincegy Trettien
Harminckettő Trettito
Harminchárom Trettitre
Harmincnégy Trettifire
Harmincöt Trettifem
Harminchat Trettiseks
Negyven Førti
Ötven Femti
Hatvan Seksti
Hetven Sytti
Nyolcvan Ǻtti
Kilencven Nitti
Száz Hundre
Százöt Hundreogfem
Kétszáz To hundre
Háromszáz Tre hundre
Négyszáz Firehundre
Ezer Tusen
Ezerötszáz Ett tusen fem hundre
Kétezer To tusen
Tízezer Ti tusen
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása