Fordítás / Számok


Tanulás olasz - Számok
Tanulás olasz - Számok
www.loecsen.com

Magyar Olasz
Nulla Zero
Egy Uno
Kettő Due
Három Tre
Négy Quattro
Öt Cinque
Hat Sei
Hét Sette
Nyolc Otto
Kilenc Nove
Tíz Dieci
Tizenegy Undici
Tizenkettő Dodici
Tizenhárom Tredici
Tizennégy Quattordici
Tizenöt Quindici
Tizenhat Sedici
Tizenhét Diciassette
Tizennyolc Diciotto
Tizenkilenc Diciannove
Húsz Venti
Huszonegy Ventuno
Huszonkettő Ventidue
Huszonhárom Ventitre
Huszonnégy Ventiquattro
Huszonöt Venticinque
Huszonhat Ventisei
Huszonhét Ventisette
Huszonnyolc Ventotto
Huszonkilenc Ventinove
Harminc Trenta
Harmincegy Trentuno
Harminckettő Trentadue
Harminchárom Trentatre
Harmincnégy Trentaquattro
Harmincöt Trentacinque
Harminchat Trentasei
Negyven Quaranta
Ötven Cinquanta
Hatvan Sessanta
Hetven Settanta
Nyolcvan Ottanta
Kilencven Novanta
Száz Cento
Százöt Cento-cinque
Kétszáz Duecento
Háromszáz Trecento
Négyszáz Quattrocento
Ezer Mille
Ezerötszáz Millecinquecento
Kétezer Duemila
Tízezer Diecimila
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása