Fordítás / Számok


Tanulás Örmény - Számok
Tanulás Örmény - Számok
www.loecsen.com

Magyar Örmény
Nulla Զրո - Zro
Egy Մեկ - Mek
Kettő Երկու - Erku
Három Երեք - Ereq
Négy Չորս - Tchors
Öt Հինգ - Hing
Hat Վեց - Vets
Hét Յոթ - Yot
Nyolc Ութ - Ut
Kilenc Ինը - Iny
Tíz Տաս - Tas
Tizenegy Տասնմեկ - Tasnmek
Tizenkettő Տասներկու - Tasnerku
Tizenhárom Տասներեք - Tasnereq
Tizennégy Տասնչորս - Tasntchors
Tizenöt Տասնհինգ - Tasnhing
Tizenhat Տասնվեց - Tasnvets
Tizenhét Տասնյոթ - Tasnyot
Tizennyolc Տասնութ - Tasnut
Tizenkilenc Տասնինը - Tasniny
Húsz Քսան - Qsan
Huszonegy Քսանմեկ - Qsanmek
Huszonkettő Քսաներկու - Qsanerku
Huszonhárom Քսաներեք - Qsanereq
Huszonnégy Քսանչորս - Qsantchors
Huszonöt Քսանհինգ - Qsanhing
Huszonhat Քսանվեց - Qsanvets
Huszonhét Քսանյոթ - Qsanyot
Huszonnyolc Քսանութ - Qsanut
Huszonkilenc Քսանինը - Qsaniny
Harminc Երեսուն - Eresun
Harmincegy Երեսունմեկ - Eresunmek
Harminckettő Երեսուներկու - Eresunerku
Harminchárom Երեսուներեք - Eresunereq
Harmincnégy Երեսունչորս - Eresuntchors
Harmincöt Երեսունհինգ - Eresunhing
Harminchat Երեսունվեց - Eresunvets
Negyven Քառասուն - Qarasun
Ötven Հիսուն - Hisun
Hatvan Վաթսուն - Vatsun
Hetven Յոթանասուն - Yotanasun
Nyolcvan Ութսուն - utsun
Kilencven Իննսուն - Innsun
Száz Հարյուր - Haryur
Százöt Հարյուր հինգ - Haryur hing
Kétszáz Երկու հարյուր - Erku haryur
Háromszáz Երեք հարյուր - Ereq haryur
Négyszáz Չորս հարյուր - Tchors haryur
Ezer Հազար - Hazar
Ezerötszáz Հազար հինգ հարյուր - Hazar hing haryur
Kétezer Երկու հազար - Yerku hazar
Tízezer Տաս հազար - Tas hazar
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása