Fordítás / Számok


Tanulás román - Számok
Tanulás román - Számok
www.loecsen.com

Magyar Román
Nulla Zero
Egy Unu
Kettő Doi
Három Trei
Négy Patru
Öt Cinci
Hat Şase
Hét Şapte
Nyolc Opt
Kilenc Nouă
Tíz Zece
Tizenegy Unsprezece
Tizenkettő Doisprezece
Tizenhárom Treisprezece
Tizennégy Paisprezece
Tizenöt Cincisprezece
Tizenhat Șaisprezece
Tizenhét Şaptesprezece
Tizennyolc Optsprezece
Tizenkilenc Nouăsprezece
Húsz Douăzeci
Huszonegy Douăzeci şi unu
Huszonkettő Douăzeci şi doi
Huszonhárom Douăzeci şi trei
Huszonnégy Douăzeci şi patru
Huszonöt Douăzeci şi cinci
Huszonhat Douăzeci şi şase
Huszonhét Douăzeci și șapte
Huszonnyolc Douăzeci şi opt
Huszonkilenc Douăzeci şi nouă
Harminc Treizeci
Harmincegy Treizeci şi unu
Harminckettő Treizeci şi doi
Harminchárom Treizeci şi trei
Harmincnégy Treizeci şi patru
Harmincöt Treizeci şi cinci
Harminchat Treizeci şi şase
Negyven Patruzeci
Ötven Cincizeci
Hatvan Șaizeci
Hetven Şaptezeci
Nyolcvan Optzeci
Kilencven Nouăzeci
Száz O sută
Százöt O sută cinci
Kétszáz Două sute
Háromszáz Trei sute
Négyszáz Patru sute
Ezer O mie
Ezerötszáz O mie cinci sute
Kétezer Două mii
Tízezer Zece mii
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása