Fordítás / Számok


Tanulás török - Számok
Tanulás török - Számok
www.loecsen.com

Magyar Török
Nulla Sıfır - soefoer
Egy Bir - bir
Kettő Iki - iki
Három Üç - ütch
Négy Dört - dört
Öt Beş - bech
Hat Altı - altoe
Hét Yedi - yedi
Nyolc Sekiz - sekiz
Kilenc Dokuz - dokuz
Tíz On - on
Tizenegy On bir - on bir
Tizenkettő On iki - on iki
Tizenhárom On üç - on ütch
Tizennégy On dört - on dört
Tizenöt On beş - on bech
Tizenhat On altı - on altoe
Tizenhét On yedi - on yedi
Tizennyolc On sekiz - on sekiz
Tizenkilenc On dokuz - on dokuz
Húsz Yirmi - yirmi
Huszonegy Yirmi bir - yirmi bir
Huszonkettő Yirmi iki - yirmi iki
Huszonhárom Yirmi üç - yirmi ütch
Huszonnégy Yirmi dört - yirmi dört
Huszonöt Yirmi beş - yirmi bech
Huszonhat Yirmi altı - yirmi altoe
Huszonhét Yirmi yedi - yirmi yedi
Huszonnyolc Yirmi sekiz - yirmi sekiz
Huszonkilenc Yirmi dokuz - yirmi dokus
Harminc Otuz - otuz
Harmincegy Otuz bir - otuz bir
Harminckettő Otuz iki - otuz iki
Harminchárom Otuz üç - otuz ütch
Harmincnégy Otuz dört - otuz dört
Harmincöt Otuz beş - otuz bech
Harminchat Otuz altı - otuz altoe
Negyven Kırk - koerk
Ötven Elli - elli
Hatvan Altmış - altmoech
Hetven Yetmiş - yetmich
Nyolcvan Seksen - seksen
Kilencven Doksan - doksan
Száz Yüz - yüz
Százöt Yüz beş - yüz bech
Kétszáz Iki yüz - iki yüz
Háromszáz Üç yüz - ütch yüz
Négyszáz Dört yüz - dört yüz
Ezer Bin - bin
Ezerötszáz Bin beş yüz - bin bech yüz
Kétezer Iki bin - iki bin
Tízezer On bin - on bin

Loecsen Print
( 0 szavazatok )

Az észrevételeidet szívesen látjuk!

Hozzászólások mutatása