Ábécé (Vietnámi)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Merre van a mosoda?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Merre van a mosoda?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Hová lesz?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Ez egy melegétel?
  Play
 • T T > Mặt trời > Nap
  Play