Terjemahan / Mencari seseorang


Pelajari bahasa albania - Mencari seseorang
Pelajari bahasa albania - Mencari seseorang


Bahasa Indonesia Bahasa Albania
Apakah sara ada disini Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Ya dia disini Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
Dia keluar Ka dalë - ka dalə
Anda bisa telpon dia di hpnya Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Apa anda tahu dimana saya bisa menemukan dia Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Dia sedang di kantor Ai është në punë - ai əʃtə nə punə
Dia sedang di rumahnya Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
Apakah julien ada disini Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Dia sedang di rumahnya Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi

Loecsen Print

( 0 penilaian )

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar