Alfabet (Bahasa Armenia)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Apakah ada kamar kosong?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Gelas
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Bir
  Play
 • Դ > Դանակ > Pisau
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Kapan kamu tiba disini
  Play
 • Զ > Զրո > Enol
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Makan malam
  Play
 • Թ > Թեյ > Teh
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Kamu pergi jam berapa ?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Apakah warga negara kamu
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > Ide yang bagus
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Udang
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Selamat ulang tahun
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > Ada air atau jus buah
  Play
 • Հ > Հազար > Seribu
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Boleh saya minta menu
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Pakai pasta
  Play
 • Յ > Յոթ > Tujuh
  Play
 • Ն > Նա աշխատանքի վայրում է > Dia sedang di kantor
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Sabtu
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Kamu datang dari negara yang mana
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Sama sama.Selamat Jalan
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Pintu keluar
  Play
 • Ջ > Ջուր > Air
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > Restoran
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Itu desa
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Enam puluh
  Play
 • Տ > Տաս > Sepuluh
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Kamu mau keluar nanti malam ?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Surat-surat
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Pusat kota
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Pos darurat
  Play