Alfabet (Bahasa Armenia)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Apakah ada kamar kosong?
2Բ
Բաժակ
Gelas
3Գ
Գարեջուր
Bir
4Դ
Դանակ
Pisau
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Kapan kamu tiba disini
6Զ
Զրո
Enol
7Ը
Ընթրիք
Makan malam
8Թ
Թեյ
Teh
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Kamu pergi jam berapa ?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
Apakah warga negara kamu
11Լ
Լավ միտք է
Ide yang bagus
12Խ
Խեցեմորթներ
Udang
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Selamat ulang tahun
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
Ada air atau jus buah
15Հ
Հազար
Seribu
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
Boleh saya minta menu
17Մ
Մակարոնով
Pakai pasta
18Յ
Յոթ
Tujuh
19Ն
Նա աշխատանքի վայրում է
Dia sedang di kantor
20Շ
Շաբաթ
Sabtu
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Kamu datang dari negara yang mana
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
Sama sama.Selamat Jalan
23Պ
Պահեստային ելք
Pintu keluar
24Ջ
Ջուր
Air
25Ռ
Ռեստորան
Restoran
26Ս
Սա գյուղ է
Itu desa
27Վ
Վաթսուն
Enam puluh
28Տ
Տաս
Sepuluh
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Kamu mau keluar nanti malam ?
30Փ
Փաստաթղթեր
Surat-surat
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
Pusat kota
32Օ
Օգնության կետ
Pos darurat