Terjemahan / Kata kata yang digunakan untuk


Pelajari bahasa jepang - Kata kata yang digunakan untuk
Pelajari bahasa jepang - Kata kata yang digunakan untuk


Bahasa Indonesia Bahasa Jepang
Kapan kamu tiba disini いつ ここに着いたのですか? - itsu koko ni tsui ta no desu ka ?
Hari ini 今日 - kyō
Kemarin 昨日 - kinō
Dua hari yang lalu 二日前 - futsuka mae
Berapa lama kamu tinggal disini どの位いるのですか? - dono kurai iru no desu ka ?
Saya akan pergi lagi besok 明日に発ちます - ashita ni tachi masu
Saya akan pergi lagi besok lusa あさってに発ちます - asatte ni tachi masu
Saya akan pergi tiga hari lagi 三日後に発ちます - mikkago ni tachi masu
Senin 月曜日 - getsuyō bi
Selasa 火曜日 - kayō bi
Rabu 水曜日 - suiyō bi
Kamis 木曜日 - mokuyō bi
Jum'at 金曜日 - kinyō bi
Sabtu 土曜日 - doyō bi
Minggu 日曜日 - nichiyō bi
Januari 一月 - ichi gatsu
Februari 二月 - ni gatsu
Maret 三月 - san gatsu
April 四月 - shi gatsu
Mei 五月 - go gatsu
Juni 六月 - roku gatsu
Juli 七月 - shichi gatsu
Agustus 八月 - hachi gatsu
September 九月 - ku gatsu
Oktober 十月 - jū gatsu
November 十一月 - jūichi gatsu
Desember 十二月 - jūni gatsu
Kamu pergi jam berapa ? 何時に出発するのですか? - nanji ni shuppatsu suru no desu ka ?
Jam delapan pagi 朝の8時です - asa no hachi ji desu
Jam delapan seperempat pagi 朝の8時15分です - asa no hachi ji jyūgo fun desu
Jam setengah sembilan pagi 朝の8時半です - asa no hachi ji han desu
Jam sembilan kurang seperempat pagi 朝の8時45分です - asa no hachi ji yonjyūgo fun desu
Jam enam malam 夜の6時です - yoru no roku ji desu
Saya terlambat 遅刻です - chikoku desu
Kamu ada keluarga disini 遅刻だ

Loecsen Print

( 0 penilaian )

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar