Terjemahan / KeluargaKalau ada masalah


Pelajari bahasa vietnam - KeluargaKalau ada masalah
Pelajari bahasa vietnam - KeluargaKalau ada masalah
www.loecsen.com

Bahasa Indonesia Bahasa Vietnam
Apakah anda bisa membantu saya? Bạn có thể giúp tôi được không ?
Saya tersesat Tôi bị lạc
Anda mau apa ? Bạn cần gì ?
Apa yang terjadi Có chuyện gì vậy ?
Dimana saya bisa menemukan penterjemah Tôi có thể tìm phiên dịch ở đâu ?
Dimana apotik yang paling dekat Hiệu thuốc gần nhất ở đâu ?
Apakah anda bisa telpon dokter Bạn có thể gọi bác sĩ được không ?
Anda sedang dalam pengobatan apa saat ini Em đang dùng thuốc gì ?
Rumah sakit Bệnh viện
Apotik Hiệu thuốc
Dokter Bác sĩ
Service kedokteran Dịch vụ y tế
Saya kehilangan surat surat penting Tôi bị mất giấy tờ
Surat surat penting saya dicopet Tôi bị mất cắp giấy tờ
Pos untuk barang hilang Khu vực hành lý thất lạc
Pos darurat Trạm cứu hộ
Pintu keluar Cửa thoát hiểm
Polisi Cảnh sát
Surat-surat Giấy tờ
Uang Tiền
Paspor Hộ chiếu
Koper Hành lý
Tidah usah,terima kasih Không, tôi ổn, cảm ơn
Maaf, jangan diganggu Để cho tôi yên
Pergi Đi ngay !
10.0/10 (1 penilaian)

Komentar Anda dipersilakan!

Tampilkan Komentar