Alfabet (Bahasa Vietnam)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Dimana laundry
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Dimana laundry
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Anda mau kemana
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Apakah itu hidangan panas
  Play
 • T T > Mặt trời > Matahari
  Play