Traduzione / Imparare


Corso albanese - Imparare
Corso albanese - Imparare
www.loecsen.com

Italiano Albanese
Vuoi imparare un po' di vocabolario ? Do të mësosh ca fjalë të reja? - dɔ tə məsɔʃ ʦa fjalə tə rεja?
Con piacere! Po, dakord! - pɔ dakɔɾd
Come si chiama ? Si i thonë kësaj? - si i ɵɔnə kəsaj?
È un tavolo Është një tryezë. - əʃtə ɲə tɾyɛzə
Un tavolo, hai capito ? Një tavolinë, e kuptove? - ɲə tavɔlinə, mə kuptɔvε ?
Non ho capito Nuk kuptoj. - nuk kuptɔj
Puoi ripetere per favore ? Mund ta përsërisësh, të lutem? - mund ta pəɾsəɾisəʃ, tə lutεm?
Puoi parlare più lentamente? Mund të flasësh pak më me ngadalë? - mund tə flasəʃ pak mə mε nɡadalə ?
Potresti scriverlo per favore? Mund ta shkruash, të lutem? - mund ta ʃkɾuaʃ, tə lutεm ?
Ho capito Kuptova! - kuptɔva
8.2/10 (15 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti