Traduzione / Cercare qualcuno


Corso albanese - Cercare qualcuno
Corso albanese - Cercare qualcuno
www.loecsen.com

Italiano Albanese
C'è Sara per favore ? Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Sì, è qui Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
È uscita Ka dalë - ka dalə
Puo' chiamarla al cellulare Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Sa dove posso trovarla? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
È andata al lavoro Ajo është në punë - ajɔ əʃtə nə punə
È a casa sua Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
C'è Giuliano per favore ? Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
È uscito Ka dalë - ka dalə
Sa dove posso trovarlo? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Puo' chiamarlo al cellulare Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
È andato al lavoro Ai është në punë - ai əʃtə nə punə
8.2/10 (15 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti