+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Hotel


Corso albanese - Hotel
Corso albanese - Hotel


Italiano Albanese
L'hotel Hoteli - hɔtɛli
Appartamento Apartamenti - apaɾtamɛnti
Benvenuti! Mirësevjen! - miɾəsɛvjɛn
Ha una camera libera? Keni ndonjë dhomë të lirë? - kɛni ndɔɲə ðɔmə tə liɾə?
È una camera con bagno? A ka banjë në dhomë? - a ka baɲə nə ðɔmə?
Preferisce due letti separati? Doni një dhomë me dy krevatë të ndarë? - dɔni ɲə ðɔmə mɛ dy kɾɛvatə tə ndaɾə?
Desidera una camera doppia? Doni një dhomë me shtrat dopio? - dɔni ɲə ðɔmə mɛ ʃtɾat dɔpiɔ
Camera con vasca da bagno- con doccia- con balcone Dhomë me banjë - me ballkon - me dush - ðɔmə mε baɲə - mε baɫkɔn – mε duʃ
Camera con la prima colazione Mëngjesi i përfshirë - mənɟεsi i pəɾfʃiɾə
Qual è il prezzo per una notte? Sa kushton nata? - sa kuʃtɔn nata?
Prima vorrei vedere la camera, per favore! Doja që ta shihja dhomën në fillim, ju lutem. - dɔja cə ta ʃihja ðɔmən nə fiɫim
Sì, certo! Po, sigurisht - pɔ, siɡuɾiʃt
Grazie, la camera va benissimo. Faleminderit. Dhoma është shumë e mirë - falɛmindɛɾit, ðɔma əʃtə ʃumə ɛ miɾə
Va bene, posso prenotare per questa sera? Në rregull. A mund ta rezervoj për sonte? - nə rεɡuɫ. a mund ta ɾεzεɾvɔj pəɾ sɔntε?
La ringrazio, ma è troppo cara per me Faleminderit, por është pak e shtrenjtë për mua. - falεmindεɾit, pɔɾ əʃtə pak ε ʃtɾεɲtə pəɾ mua
Puo' prendere i miei bagagli, per favore? Mund t'i merrni bagazhet e mia, ju lutem? - mund t'i mɛrni baɡaʒɛt ɛ mia, ju lutɛm
Dove si trova la mia camera, per favore? Ku është dhoma ime, ju lutem? - ku əʃtə ðɔma imε, ju lutεm?
È al primo piano Është në katin e parë - əʃtə nə katin ε paɾə
C'è un ascensore? Ka ashensor? - ka aʃεnsɔɾ?
L'ascensore è alla sua sinistra Ashensori është në të majtën tuaj - aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə majtən tuaj
L'ascensore è alla sua destra Ashensori është në të djathtën tuaj - aʃεnsɔɾi əʃtə nə tə djathtən tuaj
Dov'è la lavanderia? Ku ndodhet lavanderia? - ku ndɔðεt lavandεɾia?
È al pianterreno. Është në katin përdhes - əʃtə nə katin pəɾðεs
Pianterreno. Kati përdhes - kati pəɾðεs
Camera Dhomë - ðɔmə
Lavanderia Patrim kimik - pastɾim kimik
Parrucchiere Parukeri - paɾukεɾi
Parcheggio auto Parking - paɾkinɡ
Vediamoci nella sala conferenze? Takohemi në sallën e mbledhjeve? - takɔhεmi nə saɫən ε mblεðjεvε?
La sala di riunione Salla e mbledhjeve - saɫa ε mblεðjεvε
La piscina è riscaldata Pishina është ngrohur - piʃina əʃtə nɡɾɔhuɾ
La piscina Pishina - piʃina
Mi svegli alle sette per favore Më zgjoni në orën shtatë, ju lutem - mə zɟɔni nə ɔɾən ʃtatə, ju lutεm
La chiave per favore Çelësin, ju lutem - ʧεləsin ju lutεm
Il pass per favore Fjalëkalimin, ju lutem - fjaləkalimin, ju lutεm
Ci sono messaggi per me? Ka mesazhe për mua? - ka mεsaʒε pəɾ mua?
Sì, eccoli Po, ja ku janë - pɔ, ja ku janə
No, non ha ricevuto nulla Jo, nuk ju ka ardhur asgjë - jɔ, nuk ju ka aɾðuɾ asɟə
Dove posso cambiare i soldi in spiccioli? Ku mund të thyej në monedha? - ku mund tə θyεj nə mɔnεða?
Mi puo' cambiare i soldi in spiccioli per favore? Mund të më thyeni me monedha, ju lutem? - mund tə mə θyεni mε mɔnεða, ju lutεm?
Possiamo cambiarle i soldi. Quanti ne vuole cambiare? Po, mundemi. Sa doni të bëni? - pɔ, mundɛmi. sa dɔni tə bəni?

Loecsen Print