Traduzione / Spiaggia


Corso albanese - Spiaggia
Corso albanese - Spiaggia
www.loecsen.com

Italiano Albanese
La spiaggia Plazhi - plaʒi
Sa dove posso comprare un palloncino? Dini gjë se ku mund të blej një top? - dini ɟə sε ku mund tə blεj ɲə tɔp
C'è un negozio da questa parte Ka një dyqan në këtë drejtim - ka ɲə dycan nə kətə dɾεjtim
Un palloncino Një top - ɲə tɔp
Un binocolo Dylbi - dylbi
Un berretto Kapele - kapεle
Asciugamano Peshqir - pεʃciɾ
Sandali Sandale - sandalε
Secchiello Kovë - kɔvə
Crema solare Krem dielli - kɾεm diεɫi
Costume da bagno maschile Mbathje plazhi - mbaθjε plaʒi
Occhiali da sole Syze dielli - syzε diεɫi
Crostaceo Guaskore - ɡuaskɔɾε
Fare un bagno di sole Të marrësh rreze dielli - tə marəʃ rɛzɛ diɛɫi
Assolato Me diell
Tramonto Perëndimi i diellit - pεɾəndimi i diεɫit
Ombrellone Çadër dielli - ʧadəɾ diεɫi
Sole Diell - diεɫ
Insolazione Të bie dielli në kokë - tə biε diεɫi nə kɔkə
È pericoloso nuotare qui? Është e rrezikshme të notosh këtu? - əʃtə ε rεzikʃmε tə nɔtɔʃ kətu?
No, non è pericoloso Jo, nuk është e rrezikshme. - jɔ, nuk əʃtə ε rεzikʃmε
Sì, è vietato farsi il bagno qui Po. Është e ndaluar të notosh këtu - pɔ, əʃtə ε ndaluaɾ tə nɔtɔʃ kətu
Nuotare Notoj - nɔtɔj
Nuoto Not - nɔt
Onda Dallgë - daɫɡə
Mare Det - dεt
Duna Dunë - dunə
Sabbia Rërë - ɾəɾə
Quali sono le previsioni metereologiche per domani? Cili është parashikimi i motit për nesër? - ʦili əʃtə paɾaʃikimi i mɔtit pəɾ nɛsəɾ?
Il tempo sta cambiando Moti do të ndryshojë - mɔti dɔ tə ndryʃɔjə
Pioverà Do të bjerë shi - dɔ tə bjɛɾə ʃi
Ci sarà il sole Do jetë diell - dɔ jɛtə diɛɫ
Ci sarà molto vento Do ketë shumë erë - dɔ kɛtə ʃumə ɛɾə
Costume da bagno Kostum banjoje - kɔstum baɲɔjɛ
Ombra Hije - hijɛ
8.9/10 (13 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti