Traduzione / Ristorante


Corso albanese - Ristorante
Corso albanese - Ristorante
www.loecsen.com

Italiano Albanese
Il ristorante Restoranti - ɾεstɔɾanti
Vuoi mangiare? Do të hash? - dɔ tə haʃ?
Sì, ne ho voglia Po, dua - pɔ dua
Mangiare Të hash - tə haʃ
Dove possiamo mangiare? Ku mund të hamë? - ku mund tə hamə?
Dove possiamo pranzare? Ku mund të drekojmë? - ku mund tə dɾɛkɔjmə
La cena Darka - daɾka
La prima colazione Mëngjësi - mənɟεsi
Per favore ! Ju lutem! - ju lutεm
Il menu per favore! Menunë, ju lutem! - mεnunə, ju lutεm
Ecco il menu! Urdhëroni menunë! - uɾðəɾɔni mεnunə
Cosa preferisci? Carne o pesce? Çfarë dëshiron të hash? Mish apo peshk? - ʧfaɾə dəʃiɾɔn tə haʃ? miʃ apɔ pεʃk?
Con riso Me oriz. - mε ɔɾiz
Con pasta Me pasta - mɛ pasta
Delle patate Patate - patatε
Della verdura Perime - pεɾimε
Delle uova strapazzate - al tegamino - o alla coque Vezë të rrahura - sy - ose të ziera - vεzə tə rahuɾa – sy - ɔsε tə ziεɾa
Del pane Bukë - bukə
Del burro Gjalpe - ɟalp
Un'insalata Një sallatë - ɲə saɫatə
Un dolce Një ëmbëlsirë - ɲə əmbəlsiɾə
Della frutta Fruta - fruta
Ha un coltello per favore? Keni një thikë ju lutem? - kɛni ɲə ɵikə, ju lutɛm?
Sì, glielo porto subito Po, jua sjell menjëherë. - pɔ, jua sjεɫ mεɲεhεɾə
Un coltello Një thikë - ɲə θikə
Una forchetta Një pirun - ɲə piɾun
Un cucchiaio Një lugë - ɲə luɡə
È un piatto caldo? Është gjellë e ngrohtë? - əʃtə gjellə ε nɡɾɔhtə?
Sì, ed anche molto speziato! Po, dhe shumë pikante gjithashtu - pɔ, ðε ʃumə pikantε ɟiθaʃtu
Caldo E ngrohtë - ε nɡɾɔhtə
Freddo E ftohtë - ε ftɔhtə
Speziato Pikante - pikantε
Prenderò il pesce! Unë do marr peshk - unə dɔ mar pεʃk
Anch'io Edhe unë - εðε unə
8.2/10 (15 voti) - 3 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti