+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Taxi


Corso albanese - Taxi
Corso albanese - Taxi


Italiano Albanese
Taxi! Taksi! - taksi
Dove vuole andare? Ku doni të shkoni? - ku dɔni tə ʃkɔni ?
Vado alla stazione Do të shkoj tek stacioni i trenit - dɔ tə ʃkɔj tεk staʦiɔni itɾεnit
Vado all'hotel Giorno e Notte Do të shkoj në hotelin Ditë e Natë - dɔ tə ʃkɔj nə hɔtεlin ditə ε natə
Mi puo' portare all'aeroporto? Mund të më çoni në aeroport? - mund tə mə ʧɔni nə aεɾɔpɔɾt?
Puo' prendere i miei bagagli? Mund të m'i merrni pak bagazhet? - mund tə m’i merni pak baɡaʒεt ?
È lontano da qui ? Është larg nga këtu? - əʃtə laɾɡ nɡa kətu?
No è vicino Jo, është afër. - jɔ, əʃtə afəɾ
Sì è un po' più lontano Po, është pak më larg - pɔ, əʃtə pak mə laɾɡ
Quanto costa? Sa do të kushtojë? - sa dɔ tə kuʃtɔjə?
Mi porti qui per favore Më çoni këtu, ju lutem - mə ʧɔni kətu, ju lutεm
A destra Është në të djathtë - əʃtə nə tə djaθtə
A sinistra Është në të majtë - əʃtə nə tə majtə
Dritto Është drejt - əʃtə dɾεjt
È qui Arritëm! - aritəm
È di là Është andej! - əʃtə andεj
Alt! Ndalo! - ndalɔ
Faccia con comodo Mos u nxitoni! - mɔs u nʣitɔni
Mi puo' fare una ricevuta per favore? Mund të më bëni një faturë, ju lutem? - mund tə mə bəni ɲə fatuɾə, ju lutεm?

Loecsen Print