Traduzione / Bar


Corso armeno - Bar
Corso armeno - Bar
www.loecsen.com

Italiano Armeno
Il bar Բար - Bar
Vuoi bere qualcosa? Կցանկանա՞ս մի բան խմել - Ktsnkanas mi ban xmel?
Bere Խմել - Xmel
Bicchiere Բաժակ - Bajak
Con piacere Հաճույքով - Hatchuyqov
Che cosa prendi? Ի՞նչ ես վերցնում - Intch es vercnum?
Che cosa c'è da bere ? Խմելու ի՞նչ կա - Xmelu intch ka?
C'è dell' acqua o dei succhi di frutta Կա ջուր կամ մրգի հյութ - Ka djur kam mrgi hyut
Acqua Ջուր - Djur
Puo' aggiungere un po' di ghiaccio per favore? Կարող ե՞ք սառույց ավելացնել - Karor eq saruyc avelacnel?
Un po' di ghiaccio? Սառույց - Saruyc
Una cioccolata Շոկոլադ - Shokolad
Del latte Կաթ - Kat
Del tè Թեյ - Tey
Del caffè Սուրճ - Kofe
Con zucchero Շաքարով - Shaqarov
Con panna Սերուցքով - Serutsqov
Del vino Գինի - Gini
Una birra Գարեջուր - Garedjur
Un tè, per favore Թեյ, խնդրեմ - Tey, xndrem
Una birra per favore Գարեջուր, խնդրեմ - Garedjur, xndrem
Cosa vuoi bere ? Ի՞նչ եք ցանկանում խմել - Inch eq cankanum xmel
Due tè per favore Երկու թեյ, խնդրեմ - Erku tey, xndrem
Due birre per favore Երկու գարեջուր, խնդրեմ - Erku garedjur, xndrem
Niente, grazie Ոչ մի բան, շնորհակալություն - Votch mi ban, shnorhakalutyun
Alla tua Կենացդ - Kenatsd
Salute Կենաց - Kenats
Il conto per favore Հաշիվը, խնդրե'մ - Hashivy, xndre'm
Quanto Le devo, per favore ? Որքա՞ն պետք է Ձեզ վճարեմ - Vorqan petq e Dzez vtcharem?
Venti Euro Քսան եվրո - Qsan evro
È per me Ես քեզ հրավիրում եմ - Yes qez hravirum em
10.0/10 (2 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti