Traduzione / Sentimenti


Corso armeno - Sentimenti
Corso armeno - Sentimenti
www.loecsen.com

Italiano Armeno
Il tuo paese mi piace molto Ես շատ եմ սիրում քո երկիրը - Yes shat em sirum qo erkiry
Ti amo Ես սիրում եմ քեզ - Yes sirum em qez
Sono felice Ես երջանիկ եմ - Yes erdjanik em
Sono triste Ես տխուր եմ - Yes txur em
Sto bene qui Ես ինձ այստեղ լավ եմ զգում - Yes indz ayster lav em zgum
Sento freddo Ես մրսում եմ - Yes mrsum em
Sento caldo Ես շոգում եմ - Yes shogum em
È' troppo grande Մեծ է - Mets e
È troppo piccolo Փոքր է - Poqr e
È perfetto Հիանալի է - Hianali e
Vuoi uscire stasera? Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո - Tsankanum es mi ter gnal ays ereko?
Vorrei uscire stasera Կցանկանայի մի տեղ գնալ այս երեկո - Ktsankanayi mi terh gnal ays ereko
È una buon'idea Լավ միտք է - Lav mitq e
Ho voglia di divertirmi Ցանկանում եմ զվարճանալ - Tsankanum em zvartchanal?
Non è una buon'idea Լավ միտք չէ - Lav mitq tche
Non ho voglia di uscire stasera Այս երեկո դուրս գալու ցանկություն չունեմ - Ays ereko durs galu tsankutyun tchunem
Ho voglia di riposarmi Ցանկանում եմ հանգստանալ - Uzum em hangstanal
Vuoi fare sport? Կցանկանայի՞ր սպորտով զբաղվել - Ktsankanayir sportov zbarvel?
Sì, ho bisogno di sfogarmi! Այո, ինձ պետք է լիցքաթափվել - Ayo, indz petq e litsqatapvel
Io gioco a tennis Ես թենիս եմ խաղում - Yes tenis em xarum
No grazie, sono abbastanza stanco Ոչ, շնորհակալություն: Ես բավականին հոգնած եմ - Votch, shnorhakalutyun: Es bavakanin hognats em
10.0/10 (2 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti