Traduzione / Spiaggia


Corso birmano - Spiaggia
Corso birmano - Spiaggia
www.loecsen.com

Italiano Birmano
La spiaggia ပင္လယ္ကမ္းေျခ / ဘိ (ခ်) - piN lai kaN kyé / bi (che)
Sa dove posso comprare un palloncino? ေဘာလုံးဘယ္မွာဝယ္လို႕ရမလဲ - bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
C'è un negozio da questa parte ဒီတည့္တည့္သြားရင္ ဆိုင္ေတြ႔ပါလိမ့္မယ္ - di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
Un palloncino ေဘာလုံး - bau loN
Un binocolo မွန္ေျပာင္း - mhaN pyaung
Un berretto ကက္ဦးထုပ္ တစ္လုံး - ket au thaukʔ tit loN
Asciugamano မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ - myét nha thauk pu wa
Sandali ညွပ္ဖိနပ္ - nyatʔ phi nat
Secchiello ေရပုံး - yé poN
Crema solare ေနေရာင္ကာ ခရင္(မ) - nai yaung ka kha riN (me)
Costume da bagno maschile ေရကူးေဘာင္းဘီ - yé kū baung bi
Occhiali da sole ေနကာမ်က္မွန္ - nai ka myet myamaN
Crostaceo ပင္လယ္စာ - piN lai sa
Fare un bagno di sole ေနစာလႈံ - nai sa loN
Assolato ေနသာတယ္ - nai tha tai
Tramonto ေနဝင္ခ်ိန္ - nai wiN chain
Ombrellone ေနကာထီး - nai ka tī
Sole ေန - nai
Insolazione ေနသာခ်ိန္ - nai tha chain
È pericoloso nuotare qui? ဒီမွာေရကူးရင္ အႏၱရယ္ ရွိလား - di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
No, non è pericoloso အႏၱရယ္မရွိပါဘူး - ane de yai me shiʔ pa bū
Sì, è vietato farsi il bagno qui ဟုတ္ကဲ့၊ ဒီမွာေရကူးလို႕မရပါဘူး - hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
Nuotare ေရကူးတယ္ - yé kū tai
Nuoto ေရကူး - yé kū
Onda လိႈင္း - hlaing
Mare ပင္လယ္ - piN lai
Duna သဲသာင္ကုန္း - thé thaung kouN
Sabbia သဲ - thé
Quali sono le previsioni metereologiche per domani? မနက္ျဖန္အတြက္ရာသီဥတုခန္႕မွန္းခ်က္ ဘယ္လိုလဲ - me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
Il tempo sta cambiando ရာသီဥတု အေျပာင္းအလဲရွိတယ္ - ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
Pioverà မိုးရြာလိမ့္မယ္ - mō yawa laint mai
Ci sarà il sole ေနသာလိမ့္မယ္ - nai tha laint mai
Ci sarà molto vento ေလတိုက္လိမ့္မယ္ - lai taikɁ laint mai
Costume da bagno ေရကူးဝတ္စုံ - yé kū wut sauN
Ombra အရိပ္ - ah yaitɁ
9.5/10 (2 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti