Traduzione / Conversazione


Corso giapponese - Conversazione
Corso giapponese - Conversazione
www.loecsen.com

Italiano Giapponese
Buongiorno. Come stai ? 元気? - genki ?
Buongiorno. Bene, grazie うん、元気 - un, genki
Parli giapponese ? 日本語を話せますか? - nihon go wo hanase masu ka? 
No, non parlo giapponese いいえ、日本語は話せません - iie, nihon go wa hanase mase n 
Soltanto un po' 少しだけならね - sukoshi dake nara ne
Di dove sei ? どこの国から来たの? - doko no kuni kara kita no?
Di che nazionalità sei? 何人なの? - nani jin nano ?
Sono italiano イタリア人です - itaria jin desu 
E tu, vivi qui? きみは? ここに住んでいるの? - kimi wa ? koko ni sunde iru no ?
Si, abito qui うん、ここに住んでいるよ - un, koko ni sunde iru yo
Mi chiamo Sara, e tu ? 私の名前はサラ、あなたは? - watashi no namae wa sara, anata wa ?
Giuliano ジュリアン - jurian
Che fai qui? ここで何をしているの? - koko de nani wo shite iru no ?
Sono in vacanza バカンス中だよ - bakansu chū dayo
Siamo in vacanza 僕たち バカンス中だよ - bokutachi bakansu chū dayo
Sono in viaggio d'affari 出張中だよ - shucchō chū dayo
Lavoro qui ここで働いているよ - koko de hataraite iru yo
Lavoriamo qui 僕たち ここで働いているよ - bokutachi koko de hataraite irun yo
Dove mi consigli di andare a mangiare? ご飯を食べるのに どこかいい所 ある? - gohan wo taberu noni dokoka ii tokoro aru ?
C'è un museo qui vicino? この近くに 美術館 ある? - kono chikaku ni bijyutsukan aru ?
Dove posso collegarmi a internet? どこか インターネットが できるところ ある? - dokoka intānetto ga dekiru tokoro aru ?
9.5/10 (81 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti