Traduzione / Numeri


Corso polacco - Numeri
Corso polacco - Numeri
www.loecsen.com

Italiano Polacco
Zero Zero
Uno Jeden
Due Dwa
Tre Trzy
Quattro Cztery
Cinque Pięć
Sei Sześć
Sette Siedem
Otto Osiem
Nove Dziewięć
Dieci Dziesięć
Undici Jedenaście
Dodici Dwanaście
Tredici Trzynaście
Quattordici Czternaście
Quindici Piętnaście
Sedici Szesnaście
Diciassette Siedemnaście
Diciotto Osiemnaście
Diciannove Dziewiętnaście
Venti Dwadzieścia
Ventuno Dwadzieścia jeden
Ventidue Dwadzieścia dwa
Ventitre Dwadzieścia trzy
Ventiquattro Dwadzieścia cztery
Venticinque Dwadzieścia pięć
Ventisei Dwadzieścia sześć
Ventisette Dwadzieścia siedem
Ventotto Dwadzieścia osiem
Ventinove Dwadzieścia dziewięć
Trenta Trzydzieści
Trentuno Trzydzieści jeden
Trentadue Trzydzieści dwa
Trentatre Trzydzieści trzy
Trentaquattro Trzydzieści cztery
Trentacinque Trzydzieści pięć
Trentasei Trzydzieści sześć
Quaranta Czterdzieści
Cinquanta Pięćdziesiąt
Sessanta Sześćdziesiąt
Settanta Siedemdziesiąt
Ottanta Osiemdziesiąt
Novanta Dziewięćdziesiąt
Cento Sto
Cento-cinque Sto pięć
Duecento Dwieście
Trecento Trzysta
Quattrocento Czterysta
Mille Tysiąc
Millecinquecento Tysiąc pięćset
Duemila Dwa tysiące
Diecimila Dziesięć tysięcy
9.6/10 (38 voti) - 2 reviews

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti