+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Conversazione


Corso vietnamita - Conversazione
Corso vietnamita - Conversazione


Italiano Vietnamita
Buongiorno. Come stai ? Xin chào. Dạo này em thế nào?
Buongiorno. Bene, grazie Xin chào. Em vẫn khỏe, cám ơn
Parli vietnamita? Bạn có nói tiếng Việt không? - Bạn có nói tiếng Lít-va không?
No, non parlo vietnamita Không, tôi không nói tiếng Việt
Soltanto un po' Một chút thôi
Di dove sei ? Em đến từ đâu?
Di che nazionalità sei? Em là người nước nào?
Sono italiano Tôi là người Ý
E tu, vivi qui? Còn anh, anh sống ở đây à?
Si, abito qui Ừ, anh sống ở đây
Mi chiamo Sara, e tu ? Em tên là Sarah, còn anh?
Giuliano Julien
Che fai qui? Bạn làm gì ở đây?
Sono in vacanza Em đang được nghỉ
Siamo in vacanza Bọn em đang được nghỉ
Sono in viaggio d'affari Em đang đi công tác
Lavoro qui Em làm việc ở đây
Lavoriamo qui Bọn em làm việc ở đây
Dove mi consigli di andare a mangiare? Quanh đây có những quán nào ngon ?
C'è un museo qui vicino? Có bảo tàng nào ở gần đây không?
Dove posso collegarmi a internet? Tôi có thể dùng Internet ở đâu?

Loecsen Print