Traduzione / Punti di riferimento di tempo


Corso vietnamita - Punti di riferimento di tempo
Corso vietnamita - Punti di riferimento di tempo
www.loecsen.com

Italiano Vietnamita
Da quando sei qui? Bạn đến đây từ khi nào?
Da oggi Hôm nay
Da ieri Hôm qua
Da due giorni Hai ngày trước
Quanto tempo resti ? Bạn ở lại bao lâu?
Riparto domani Ngày mai tôi đi
Riparto dopodomani Ngày kia tôi đi
Riparto tra tre giorni Ba ngày nữa tôi đi
Lunedì Thứ Hai
Martedì Thứ Ba
Mercoledì Thứ Tư
Giovedì Thứ Năm
Venerdì Thứ Sáu
Sabato Thứ Bảy
Domenica Chủ Nhật
Gennaio Tháng Giêng
Febbraio Tháng Hai
Marzo Tháng Ba
Aprile Tháng Tư
Maggio Tháng Năm
Giugno Tháng Sáu
Luglio Tháng Bảy
Agosto Tháng Tám
Settembre Tháng Chín
Ottobre Tháng Mười
Novembre Tháng Mười Một
Dicembre Tháng Chạp
A che ora parti ? Em đi lúc mấy giờ?
La mattina, alle otto Tám giờ sáng
La mattina, alle otto e un quarto Tám giờ mười lăm phút sáng
La mattina, alle otto e trenta Tám giờ rưỡi sáng
La mattina, alle otto e quarantacinque Chín giờ kém mười lăm phút sáng
La sera, alle diciotto Sáu giờ tối
Sono in ritardo Tôi đến trễ
9.7/10 (7 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti