Traduzione / Lasciarsi


Corso vietnamita - Lasciarsi
Corso vietnamita - Lasciarsi
www.loecsen.com

Italiano Vietnamita
È tardi ! Devo andare! Muộn rồi ! Tôi phải đi đây !
Ci rivedremo ? Mình có gặp lại nhau nữa không ?
Sì, certamente Vâng, rất sẵn lòng
Abito a quest'indirizzo Anh ở địa chỉ này
Hai un numero di telefono? Em có số điện thoại không?
Sì, eccolo Có, đây
Ho trascorso un momento piacevole con te Ở bên anh thật vui
Anch'io, mi ha fatto piacere incontrarti Anh cũng thế, rất vui được quen em
Ci rivedremo presto Mình sẽ sớm gặp lại nhau
Lo spero anch'io Em cũng hy vọng vậy
Arrivederci Hẹn gặp lại - Tạm biệt
A domani Mai gặp lại
Ciao Chào
9.7/10 (7 voti)

I tuoi commenti sono molto graditi

Mostra i commenti