+ 15 temi
Espressioni essenziali, Conversazione, Cercare qualcuno, Punti di riferimento di tempo, Lasciarsi, Bar, Ristorante, Taxi, Trasporto, Hotel, Spiaggia, Famiglia, Sentimenti, Imparare, Colori, Numeri, In caso di problema,

Traduzione / Taxi


Corso vietnamita - Taxi
Corso vietnamita - Taxi


Italiano Vietnamita
Taxi! Taxi
Dove vuole andare? Anh muốn đi đâu ?
Vado alla stazione Tôi đến ga
Vado all'hotel Giorno e Notte Tôi đến khách sạn Ngày và Đêm
Mi puo' portare all'aeroporto? Vui lòng đưa tôi đến sân bay
Puo' prendere i miei bagagli? Mang hành lý giúp tôi được không ?
È lontano da qui ? Chỗ đó có xa đây không ?
No è vicino Không, ở ngay đây thôi
Sì è un po' più lontano Có, hơi xa đấy
Quanto costa? Hết bao nhiêu tiền ?
Mi porti qui per favore Làm ơn đưa tôi đến đó
A destra Ở bên phải
A sinistra Ở bên trái
Dritto Ở phía trước
È qui Ở đây
È di là Ở kia
Alt! Dừng lại !
Faccia con comodo Cứ bình tĩnh
Mi puo' fare una ricevuta per favore? Làm ơn viết ra giấy cho tôi được không ?

Loecsen Print